× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

MEDYK s.c.

Poradnia pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " MEDYK " s.c. Zespół Praktyk Pielęgniarsko - Rehabilitacyjnych

Informacje o komórce

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki domowej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w domu pacjenta
  • Usługi pielęgnacyjne
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

68-4548899
Wyszyńskiego 99
65-536 Zielona Góra

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1